Životní a vztahový koučink

Jak se liší životní koučink od psychoterapie?

Psychoterapeuta (psychologa nebo psychiatra) obvykle vyhledáváme, když máme nějaké psychické problémy: trpíme neurózou či psychózou, trápí nás deprese, máme psychosomatické příznaky apod. Klient k terapeutovi je v podobném vztahu jako pacient k lékaři – očekává od něj odbornou radu a pomoc. Terapie je často zaměřená do minulosti – snaží se najít příčiny problémů a věří, že když člověk tyto příčiny odhalí a pochopí, jeho problémy se zmírní.

Životní koučink je na rozdíl od terapie určen pro „normální“, zdravé lidi, kteří pouze dočasně potřebují pomoc v nějakém obtížném období svého života. Kouč nevystupuje jako autorita či odborník, ale jako partner. Věří, že klient sám je schopen nalézt řešení své situace. Kouč je tu proto, aby klienta v obtížné situaci podporoval, povzbuzoval a pomáhal mu tím, že mu umožní podívat se sám na sebe a na svoji situaci jinýma očima. Koučování je vždy zaměřeno do budoucnosti. Nemá smysl stále se vracet zpět a zkoumat, proč se něco stalo, minulost už stejně nemůžeme změnit. Smysl má podívat se dopředu – co konkrétně chceme, aby bylo v našem životě jinak, co chceme změnit a jak to můžeme udělat.

ilustrační obrázek

Pro koho je koučování?

  • Víte, co v životě chcete, nebo po tom zatím pátráte? Koučink je maximálně orientovaný na vytvoření lepší budoucnosti. Především skrz cíle, plány, zhmotnění vašich představ a přání.
  • Jako kouč a klient chceme něčeho dosáhnout, chceme změnu, a chceme spolupracovat efektivně, abyste brzy sklidili plody vašeho snažení.
  • Typická úvodní věta klienta: "V této oblasti se mi nedaří tolik, jak bych chtěl/a. Rád/a bych s tím něco udělal/a."
  • Kouč partnerských vztahů: dostanete se od "co se s námi děje?" nebo "už nechci být sám/sama" k "vím, co chci a co pro to mám dělat".
  • Kouč osobního rozvoje: dostanete se od "co se to se mnou děje?" k "rozumím sám sobě a vím, co chci a co pro to mám dělat".

Shrnutí: svými slovy bych řekla, že úspěšně „zkoučovaný“ klient je ten, který ví, co chce a co pro to má dělat – a v tom procesu vnímá, že ho to vlastně baví a těší, i když je to někdy hodně práce.

Fertility koučink a konzultace ohledně neplodnosti a IVF

Probereme Vaši dosavadní cestu za dítětem, Vaše přání, možnosti a touhy.

Ujasníme si, jaká další vyšetření jsou třeba doplnit, probereme, jakou léčbu chcete podstoupit a co obnáší, kdy je čas zvážit léčbu v centru asistované reprodukce a kdy je na ni ještě brzy.

Mohu Vám pomoci s výběrem centra dle vašeho bydliště. Připravím Vás na léčbu v centru asistované reprodukce tak, že se v něm budete cítit informovaně, budete rozumět terminologii a metodám léčby.

ilustrační obrázek

Pomohu Vám zorientovat se nejen v léčbě neplodnosti, ale v „sama sobě“, ujasníte si priority i cestu, kam směřujete, budeme řešit i Vaše obavy a starosti. Zaměříme se na to, co skutečně chcete a co už v léčbě odmítáte.

Ujasníte si jasně, co chcete a s čím případně do IVF centra půjdete, čili budete vědět, jakou chcete podstoupit léčbu a kde.
Možnost osobní a online konzultace. První konzultace trvá 90.minut, každá další trvá 60.minut.