Supervize

  • Systemická pomoc (individuální či skupinová) při řešení profesionálních problémů v neohrožující atmosféře, která dovolí pochopit osobní, zejména emoční podíl člověka na jeho profesním problému.
  • Je to určitý nadhled, ke kterému dochází buď ve skupinové supervizi, individuální supervizi, nebo týmové supervizi
  • Supervize jako metoda umožňuje pracovníkovi pochopit, co brzdí jeho porozumění s klientem, a co ho může účinně chránit před syndromem vyhoření, supervize má chránit před nebezpečím zásahů, které neodpovídají cílům instituce.
  • Supervize se může zaměřit na problém, na vztah či na průběh, metoda se zaměřuje na role, kdo co dělá v týmu, jaká je etika, hodnoty, legislativa, kompetence, očekávání od představitele dané role, otázky hranic, zpětná vazba, komunikace s nadřízenými, s vedením, rozbor potřeb týmu, předávání vědomostí, atp.
  • Supervize se využívá v institucích, firmách, ve státní i v neziskové sféře. Může být externí, supervizor dochází do organizace či týmu v určitém časovém intervalu, 1 x za měsíc, 1 x za 14 dní, dle potřeb organizace, a nebo interní supervize (uvnitř organizace již supervizor pracuje).

Cena externí supervize se liší dle zakázky dané organizace, počtu hodin odvedené supervize.

Nabízím supervizi externí formou, tedy formou pravidelné, či jednorázové supervize. Bývá většinou 2 – 3 hod, 60 minut s malými přestávkami.

Cena za hodinu včetně dopravy do organizace a přípravy se pohybuje za 1. supervizi okolo 1 500 Kč až 4 500 Kč za celou supervizi týmu dle dohody s konkrétní organizací.